Categories
Đời sống

Giá lương thực toàn cầu tăng kỷ lục

Erin Collier, Chuyên gia kinh tế tại Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, cho biết chi phí tăng cao đang thúc đẩy một số quốc gia ngừng nhập khẩu, tìm kiếm nhà cung cấp mới hoặc giải phóng bớt các kho dự trữ trong nước. Mặc dù, đó sẽ không phải là giải pháp khắc phục lâu dài.