archive hero image

# Nvidia

1 articles
Nvidia là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến đồ họa máy tính và xử lý đám mây. Các sản phẩm nổi tiếng của Nvidia bao gồm GPU (Graphics Processing Unit), chipset hệ thống, module AI (Artificial Intelligence) và các giải pháp đám mây dành cho các doanh nghiệp.