Categories
Công nghệ

Bug mới có thể khiến bạn bị ăn cắp tiền từ PayPal

Điều này có nghĩa là kẻ thù có thể nhúng điểm cuối nói trên vào iframe, khiến nạn nhân đã đăng nhập vào trình duyệt web để chuyển tiền vào tài khoản PayPal do kẻ tấn công kiểm soát chỉ bằng một nút bấm.