Categories
Đời sống

Quán ăn phục vụ kiểu chọc tức để hút khách

Cô còn thuyết phục một nhân viên chia sẻ về cảm giác khi làm việc tại nhà hàng. Người này cho biết công việc đem lại nhiều niềm vui, nhưng cũng có lúc khó xử khi thực khách không phản ứng ngược lại.