Categories
Công nghệ

Các quốc gia châu Âu bị ESXiArgs Ransomware tấn công liên tục

Một số sự khác biệt quan trọng giữa hai lời chuộc tiền bao gồm việc sử dụng URL cebolla thay vì ID chat Tox, địa chỉ Proton Mail ở dưới cùng của lời ghi chú và mức chuộc tiền thấp hơn (1,05 Bitcoin so với 2,09 Bitcoin).

Categories
Công nghệ

Các lỗ hổng an ninh mạng bạn cần giải quyết càng sớm càng tốt

Cross-site scripting (XSS) là một loại lỗ hổng bảo mật khác trong thiết kế website. Khi mã JavaScript được thêm vào một trang web, chúng có thể nhắm mục tiêu và giả mạo các tập lệnh máy khách, dẫn đến XSS.