Categories
Công nghệ

Đánh giá máy tính xách tay Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

Tại những “MSRP” này, nó hoàn toàn không có trí tuệ để đi với 3070 Ti trên 3080 và 3080 Ti. Nó chỉ chậm hơn 10% hoặc lâu hơn, với ít nhất 25% tiền mặt. 3080 Ti trông giống như một giá trị đặc biệt khủng khiếp đang diễn ra trên các con số của Nvidia, và việc kiểm tra nhanh giá máy tính xách tay trong thế giới thực xác nhận điều này.