Categories
Công nghệ

Năm sai lầm khiến người chơi dễ mất tiền điện tử

Khóa ví là các cụm từ “hạt giống”, thường gồm 12 hoặc tối đa 24 ký tự tùy loại ví. Chỉ khi sắp xếp chính xác cụm từ này, ví mới được mở khóa.