Categories
Công nghệ

Hơn một chục lỗ hổng trong hệ thống quản lý mạng của Siemens

Một lỗ hổng đáng chú ý khác liên quan đến một trường hợp sql injection (CVE-2021-33729, điểm CVSS: 8,8) có thể được khai thác bởi một kẻ tấn công được xác thực để thực hiện các lệnh tùy ý trong cơ sở dữ liệu cục bộ.