Categories
Khoa học

Lý do khủng long bạo chúa có hai chi trước rất nhỏ

Bằng chứng về vết cắn trên hộp sọ và những bộ phận khác của xương được biết đến nhiều ở khủng long bạo chúa và các loài khủng long ăn thịt khác.