Categories
Đời sống

Sách Trung Quốc thu hút độc giả Ai Cập tại Hội chợ sách Cairo Int’l

Nó đã nhận được 1 triệu lượt truy cập trong chín ngày đầu tiên và con số dự kiến sẽ đạt 2 triệu vào cuối hội chợ, tăng 20% so với phiên bản năm ngoái, Haytham al-Hajj Aly, người đứng đầu Tổ chức Sách Ai Cập nói chung và là người tổ chức chính của CIBF cho biết.