Categories
Kinh doanh

Cách cải thiện tùy biến bằng cách sử dụng dữ liệu

Sử dụng dữ liệu hành vi cho chiến lược marketing của bạn có thể cảm thấy như một siêu năng lực. Nhìn thấy những gì mọi người đang làm tại thời điểm này có thể giúp bạn ảnh hưởng đến quyết định của họ.