Categories
Pháp luật

Ba hài cốt dưới hồ cạn đáy tại Swim Beach – Mỹ.

Hồ đã cạn kiệt đáng kể trong 15 năm qua”, trung úy Ray Spencer thuộc Sở Cảnh sát đô thị Las Vegas cho biết hồi tháng 5.