Categories
Khoa học

Phát hiện thảm cỏ biển lớn nhất Trái Đất tại Tây Australia

Loại cỏ này cũng gây chú ý nhờ sức sống mãnh liệt, chúng phát triển ở nhiều địa điểm trên vịnh với những điều kiện rất khác nhau.