Categories
Khoa học

Bộ lạc sống nguyên thủy ở rừng Amazon mới được phát hiện

Ricardo cho biết khi máy bay bay xuống thấp để chụp ảnh, những người dân trong bộ lạc tỏ ra hoảng sợ. Họ chạy ra khỏi những túp lều mái lá và núp dưới bóng cây.