Categories
Đời sống

Bạn có thường để tâm đến những khoản chi nhỏ?

Bạn thường ít khi để tâm đến những khoản chi nhỏ như phí dịch vụ ngân hàng, phí gia hạn mua ứng dụng điện thoại hoặc thức ăn dư trong tủ lạnh.

Categories
Đời sống

Cắt giảm chi tiêu thông minh để vẫn sống thoải mái

Các ví điện tử và thẻ ngân hàng đều ghi lại những khoản giao dịch. Ngoài ra, hãy giữ tất cả hóa đơn để đảm bảo không bỏ sót khoản nào.