Categories
Đời sống

Trang trí nhà theo kiểu Thụy Điển

Thật dễ dàng bị thu hút bởi các thuật ngữ của vùng Scandinavia (bao gồm một số quốc gia ở Bắc Âu), trong đó có từ “lagom”. Rất khó để dịch từ này ra tiếng Anh hay tiếng Việt, nhưng nghĩa của nó có thể được mô tả là “không quá nhiều và cũng không quá ít”. Nếu muốn hướng tới lagom, bạn đang hướng tới sự cân bằng phù hợp với bản thân.