Categories
Kinh doanh

Thiết kế web và khoa học về màu sắc

Các nhà thiết kế web phải hiểu tâm lý màu sắc trang web và thực hiện nó trong các thiết kế của họ.

Categories
Kinh doanh

Cấu trúc cơ bản của một trang web là gì?

Hình ảnh chính và biểu ngữ có thể được định nghĩa là đồ họa (hình ảnh) lớn hơn mà bạn nhìn thấy ở đầu trang. Chúng được kết hợp với mục đích thu hút sự chú ý của du khách.