Categories
Pháp luật

Truy tố kẻ tấn công 7 phụ nữ gốc Á

Zajonc “rình rập có chọn lọc 7 phụ nữ gốc Á để tấn công từng người, vài người bị đánh từ phía sau. Không có động cơ nào ngoài phân biệt chủng tộc”, Bragg nói.