Categories
Đời sống

Sự độc lập về năng lượng của Trung Quốc duy trì trên 80%

NEA cho biết, công suất lắp đặt của sản xuất điện năng lượng tái tạo đã vượt quá 1,1 tỷ kW, chiếm 45,8% tổng công suất lắp đặt, tăng khoảng 14 điểm phần trăm so với năm 2014.

Categories
Đời sống

Trang trí nhà theo kiểu Thụy Điển

Thật dễ dàng bị thu hút bởi các thuật ngữ của vùng Scandinavia (bao gồm một số quốc gia ở Bắc Âu), trong đó có từ “lagom”. Rất khó để dịch từ này ra tiếng Anh hay tiếng Việt, nhưng nghĩa của nó có thể được mô tả là “không quá nhiều và cũng không quá ít”. Nếu muốn hướng tới lagom, bạn đang hướng tới sự cân bằng phù hợp với bản thân.