Categories
Công nghệ

Kẻ tấn công sử dụng ứng dụng macOS giả mạo để triển khai phần mềm đào tiền điện tử

Phiên bản trước của chiến dịch này đã được Trend Micro ghi lại chính xác một năm trước, chỉ ra việc sử dụng i2p để giấu lưu lượng mạng và suy đoán rằng nó có thể được gửi dưới dạng tệp DMG cho Adobe Photoshop CC 2019.

Categories
Công nghệ

Năm sai lầm khiến người chơi dễ mất tiền điện tử

Khóa ví là các cụm từ “hạt giống”, thường gồm 12 hoặc tối đa 24 ký tự tùy loại ví. Chỉ khi sắp xếp chính xác cụm từ này, ví mới được mở khóa.