Categories
Kinh doanh

Thử nghiệm A / B trên mạng xã hội để có hiệu suất nội dung tốt hơn

Phương tiện truyền thông xã hội có thể hiệu quả để giúp đạt được mục tiêu. Cho dù điều này là để tăng doanh số bán hàng hay người theo dõi, nội dung tuyệt vời có thể có nghĩa là kết quả tuyệt vời. Nhưng trong một thế giới đầu ra không bao giờ kết thúc, thật khó để đánh giá kết quả.