Categories
Khoa học

Bão Mặt Trời lao tới Trái Đất ở tốc độ 3 triệu km/h

Năng lượng từ cơn bão sẽ bị hấp thụ bởi từ trường của Trái Đất, nhưng bão mặt trời lớn vẫn có khả năng gây thiệt hại. Bão G3 có thể làm gián đoạn định vị vệ tinh và các vấn đề với sóng vô tuyến tần số thấp. Một cơn bão gần đây hồi tháng 2 năm nay khiến 40 vệ tinh Starlink của SpaceX rơi trở lại Trái Đất.