Categories
Khoa học

Đồng hồ nguyên tử chỉ sai một giây sau 30 tỷ năm.

Ngày nay, định vị vệ tinh và tính giờ trên mạng Internet đều không thể thiếu đồng hồ nguyên tử. Các nhà khoa học châu Âu cũng đang tham gia dự án mang tên Atomic Clock Ensemble in Space, nhằm đưa mạng lưới đồng hồ nguyên tử lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.