Categories
Sức khỏe

Tác động của bưởi đến hệ tiêu hóa

Bưởi có nhiều salicylat, hợp chất được tìm thấy trong thực vật được sử dụng để bảo vệ cây khỏi bệnh tật, côn trùng, nấm và vi khuẩn.