Categories
Đời sống

Con đường Abramovich trở thành nhà hòa giải xung đột Ukraine

Andrei Korobkov, giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Middle Tennessee ở Mỹ, cho rằng Abramovich là lựa chọn rất phù hợp để tham gia vào một số loại hình ngoại giao không chính thức.