Categories
Công nghệ

Nghị viện EU nhắm đến luật buộc Táo phải sử dụng cổng USB-C

Nếu đề xuất không được thông qua, bạn luôn có thể tự làm. Mùa thu năm ngoái, một sinh viên kỹ thuật đã ghép thành công cổng USB-C vào iPhone và xuất bản hướng dẫn cho quy trình này.