Categories
Đời sống

Nguyên nhân nào khiến người lao động muốn nghỉ việc?

Nó có thể là bầu không khí căng thẳng, quản lý kém, thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống hoặc giao tiếp không rõ ràng.