Categories
Công nghệ

Microsoft chính thức hỗ trợ Windows 11 trên các máy Mac M1 và M2

Các bộ vi xử lý Arm có một số yêu cầu đặc biệt so với các kiến trúc bộ vi xử lý khác như các chip x86 phổ biến từ Intel và AMD. Arm đã tùy chỉnh chip M1 và M2 đặc biệt cho Apple.