Categories
Kinh doanh

Bốn nguyên tắc cơ bản cho thiết kế B2B tốt hơn

Hãy xem xét có bao nhiêu điểm quyền lực, sân mềm, cuộc gọi điện thoại lạnh và ‘ý tưởng lớn’ đi qua bàn làm việc của một chuyên gia hàng ngày. Nếu chuyên gia đó không học được điều gì đó mới trong những cuộc trao đổi đó, không có cơ hội họ sẽ nhớ sân vào thời điểm họ rời khỏi bãi đậu xe (hoặc đi bộ từ văn phòng phòng khách vào nhà bếp).

Categories
Công nghệ

Top 7 xu hướng phát triển web năm 2022

Kiến trúc serverless là một trong những xu hướng phát triển ứng dụng web hàng đầu của năm 2022. Đó là cách để tập hợp các ứng dụng từ các dịch vụ đám mây, được gọi là chức năng không có máy chủ vì chúng yêu cầu quản lý máy chủ bằng không bởi các nhà phát triển.