Categories
Kinh doanh

Làm thế nào để nội dung dẫn dắt sản phẩm tăng tối đa hóa tỉ lệ ROI

Điều gì đã sai với chiến lược ban đầu của chúng tôi – và rất nhiều chiến lược nội dung mà tôi thấy ngày hôm nay? Chúng có nhiều thông tin, nhưng chúng thiếu kết nối với những gì nhà xuất bản đang bán.

Categories
Kinh doanh

Làm thế nào để viết một lời kêu gọi thúc đẩy doanh số bán hàng?

Ý tưởng cơ bản là trực tiếp, pithy, và cung cấp cho người đọc một phần thưởng cho việc gắn bó với việc đọc nội dung của bạn đến nay. Vì vậy, thêm CTA hiệu quả vào nội dung của bạn và làm cho nó mang lại nhiều chuyển đổi hơn bao giờ hết!