Categories
Khoa học

Xác tàu đắm 1.400 năm từng bị chuột ‘xâm chiếm’

Thủy thủ đoàn của con tàu rất đa dạng. Nhóm nghiên cứu xác nhận điều này khi tìm thấy các thánh giá Cơ đốc giáo, lời cầu phúc Hồi giáo cùng các chữ cái Hy Lạp và Arab khắc trên thành tàu.